ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินคะแนนศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินคะแนนศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา