ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนที่ได้งบประมาณจัดจ้างก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนที่ได้งบประมาณจัดจ้างก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1