ร่วมแสดงความยินดีกับท่านศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดร.ไสว สารีบท เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

ติดต่อ สพป.สก.1