แจกชุดฝึกทักษะอาชีพ รับเงินอาหารกลางวัน นมโรงเรียนและรับเอกสารการเรียน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นำโดยนายธงชัย ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง  พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการแจกชุดฝึกทักษะอาชีพ และอุปกรณ์การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งรับเงินค่าอาหารกลางวัน รับนมโรงเรียน และแบบฝึกหัดนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ติดต่อ สพป.สก.1