ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายและตรวจสอบคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายและตรวจสอบคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีคณะทำงานร่วมประชุม ณห้องสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1