การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานในเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1