รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

วันจันทร์ที่  23  สิงหาคม  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่  รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19  ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ

 หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาดพื้น จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ติดต่อ สพป.สก.1