การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

ขอความร่วมมือโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยกำหนดจัดกิจกรรม อาทิเช่น

การภวายพระพร นิทรรศการ พระราชกรณียกิจ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ

ในช่วงสัปดาห์เฉลิมพระชนมพรรษา

ติดต่อ สพป.สก.1