ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในครั้งนี้ ตามจิตศรัทธา และสามารถโอนเงินโดยตรงได้ที่หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาเชียงราย “กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย”      เลขที่บัญชี 539-0-63503-5

ติดต่อเรา