แจกอุปกรณ์ เมล็ดผัก เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชในการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย

วันพุธที่  18  สิงหาคม  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

แจกอุปกรณ์ เมล็ดผัก  เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชในการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย

ติดต่อ สพป.สก.1