ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง โรงเรียนบ้านวังแดง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายธงชัย  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง   เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อ สพป.สก.1