การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

แจ้ง โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 / โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่บริการ สพป.สระแก้ว เขต 1

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี
สำหรับปี 2565  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 เขตละ 1 คน
และคัดเลือกนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชน (ในเขตพื้นที่บริการ) จำนวน 1 คน เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
!! จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียน คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนละ 1 คน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565  โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 เล่ม ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 !!
>> เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป <<
ลิงค์ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและใบสมัครได้ที่นี่
 https://drive.google.com/drive/folders/1xxBVGG2egkOCu3v1274F0L0qoFxjWgfU?usp=sharing
ติดต่อ สพป.สก.1