แจ้งเอกสารเพิ่มเติม การประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์(e-service)

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1922 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 

เรื่อง การประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์(e-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  เนื่องจาก QR code มีปัญหา 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน

https://drive.google.com/file/d/1xLyouxWkelReCC6TSwDvBd0_fNqJjupx/view?usp=drivesdk

เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์

http://203.157.41.119/e-service/login

ติดต่อ สพป.สก.1