ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันในกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.aru.ac.th/sci/?page=sciweek-64

 FB: งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มรภ.พระนครศรีอยุธยา National Sciweek

ติดต่อเรา