ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์พักคอย

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นศูนย์พักคอยผู้ที่กลับจากต่างจังหวัด และได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ที่เข้ากักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

ติดต่อเรา