กิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการ ศธ ห่วงใยประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด -19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการ ศธ ห่วงใยประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ติดต่อ สพป.สก.1