วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่นัดผู้ปกครอง นักเรียน รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน (กสศ.) รับเงินค่าอาหารกลางวัน รับนม และรับแบบฝึกหัดนักเรียน

วันอังคารที่  3  สิงหาคม  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่นัดผู้ปกครอง นักเรียน  รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน (กสศ.)

รับเงินค่าอาหารกลางวัน  รับนม และรับแบบฝึกหัดนักเรียน

ติดต่อเรา