ถุงปันสุข

วันอังคารที่  3  สิงหาคม  2564 

นายสมโชค  โพธิ์งาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่และครอบครัว

ได้มอบถุงปันสุข ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่  จำนวน  10  ถุง

เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

ติดต่อ สพป.สก.1