แจ้ง QR Code มีปัญหาขัดข้อง เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนฯ (ประถม)และ เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน(ขยายโอกาส)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามที่ ศธ 04153/ว1659 ลว 30 มิ.ย.64 เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนฯ (ประถม)และที่ ศธ 04153/ว1658 เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน(ขยายโอกาส) ลว 30 มิ.ย.64 ตอนนี้โฮสต์ที่วาง QR Code มีปัญหา ตามในหนังสือที่แจ้งไว้ จึงให้โรงเรียนเข้าตามลิ้งค์นี้แทน เพื่อจะนำข้อมูลของโรงเรียนไปใส่ไว้ในนั้นได้ https://drive.google.com/drive/folders/1xqKula9QoQQVbjZCStbiSAiDmvSpxvLG?usp=sharing หรือส่งเป็นเอกสารมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

หนังสือราชการ

ที่ ศธ 04153/ว 1659 ลว. 30 มิถุนายน 2564

ว1659 รายงานผลการรับนักเรียนฯ

ที่ ศธ 04153/ว 1658 ลว. 30 มิถุนายน 2564

ว1658 รายงานฯ

ติดต่อเรา