ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 3 ต้อง 2 Flagship ปีการศึกษา 2564 สู่การปฎิบัติในโรงเรียน ผ่าน Application Zoom

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.ปรีชา จันทวี และ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 3 ต้อง 2 Flagship ปีการศึกษา 2564 สู่การปฎิบัติในโรงเรียน ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา