ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ติดต่อเรา