จังหวัดสระแก้วขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดกะสังอัตตนันท์

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดกะสังอัตตนันท์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ วัดกะสังอัตตนันท์ ตำบลทัพไทย อำเภอ ตาพะยา จังหวัดสระแก้ว อานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พร้อมทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ สมบูรณ์ตลอดกาลนานเทอญ (สามารถนำส่งได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2564)

ติดต่อเรา