ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1