แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียนพรรษา 2557 

โรงเรียนบ้านบ้านคลองทราย

นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

ร่วมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา 

เพื่อถวายที่วัดบ้านคลองทราย

DSCF3121 DSCF3040 DSCF3049 DSCF3052 DSCF3057 DSCF3064 DSCF3075 DSCF3095

ติดต่อเรา