มอบโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพระราชทานฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์/นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพระราชทาน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าผักชี จำนวน 5 เครื่อง และโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข จำนวน 5 เครื่อง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1