นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมน์ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้พาชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1