นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมี ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายสมพร พิลาสันต์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมน์ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการดำเนินงานและต้อนรับ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1