กิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5-1566694886739911/?ref=pages_you_manage

ติดต่อ สพป.สก.1