26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564 “ส่งเสริมอย่างเข้าใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา”

ติดต่อ สพป.สก.1