เดินสวนสนาม

โรงเรียนบ้านคลองทรายเดินสวนสนามวันคลายวันสถาปนาลูกเสือไทย

DSCF2423 DSCF2467 DSCF2376 DSCF2378 DSCF2379 DSCF2415