แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศศธจ.สระแก้ว ที่ ศธ 04153/ว1581 ลว 24 มิ.ย.64

แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

ติดต่อ สพป.สก.1