ประชาสัมพันธ์ การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา