ชอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ฉลวย  ปิ่นพานิช มารดาของคุณครูนิตยา  ปิ่นพานิช ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากกโก คืนวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 341 หมู่ 10 (ตลาดวัฒนานคร) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และฌาปนศพในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1