ประชุมคณะทำงานด้านทักษะอาชีพจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านทักษะอาชีพจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1