ประชุมแนวทางในการพัฒนา BIG DATA จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมแนวทางในการพัฒนา BIG DATA จังหวัดสระแก้ว กับคณะทำงาน BIG DATA ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรด้าน ICT ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา