ขอขอบคุณ

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ติดต่อ สพป.สก.1