ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงของโรงเรียนที่ของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันจันทร์ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงของโรงเรียนที่ของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน โรงเรียนบ้านเขาสิงโต และโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ติดต่อเรา