ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดใหญ่