ทันตแพทย์ตรวจฟันนักเรียนมัธยม ณ ศาลาทรงไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นตรวจฟันนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

ณ ศาลาทรงไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

IMG_7155IMG_7151IMG_7146IMG_7144IMG_7156