ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงของโรงเรียนที่ของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงของโรงเรียนที่ของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองอุดม และโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อเรา