การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน และทีมศึกษานิเทศก์ ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ และโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1