แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนฯ (โครงการถุงนมกู้โลก)

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมโครงการโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนฯ (โครงการถุงนมกู้โลก) โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง QR Code หรือ ลิงค์ http://gg.gg/uy73e ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อโรงเรียนและแจ้งกำหนดการประชุมของ สพฐ. ต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1