ประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของเครือข่ายสถานศึกษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของเครือข่ายสถานศึกษา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ในการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา และร่วมระดมความคิดเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IMG_0297 IMG_0305 IMG_0322 IMG_0368 page1 page2 page3 page4 page5

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1