ประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1