ประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ระดับจังหวัด)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ระดับจังหวัด) ขอให้ส่งใบสมัครและบัญชีรายชื่อฯ มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ กำหนดการและรายละเอียดการแข่งขัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (เจ้าภาพ) จะเชิญประชุมชี้แจงอีกครั้ง

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1