ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM)

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) ณ ห้องประชุมกาละเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1