ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงการประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านป่าระกำ

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงการประสบภัยธรรมชาติ หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เพื่อเสนอของบประมาณ ณ โรงเรียนบ้านป่าระกำ

ติดต่อ สพป.สก.1