ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสถิตย์ เกตุเล็ก ผอ.รร.บ้าคลองผักขม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1