แถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ.

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ และนายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รับชมถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. ณ ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1