ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดเลื่อนการประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน ได้แก่

1.ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว557

Powered By EmbedPress

1.ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04153/ว484

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1